Miejsca z Duszą

Jędrychowo - Wioska Jak u Babci
Suchacz - Wioska Kaperska
Aniołowo - Wioska Aniołów
Frombork - Gród Kopernika
Łęcze - Wioska Wiatru i Podcieni

Historia

"Miejsca z Duszą – miejscowości tematyczne Warmii i Mazur" to nawa programu, którego realizację rozpoczęło Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP. To jednocześnie Sieć dziesięciu społeczności i organizacji. Obecnie obejmuje teren powiatu elbląskiego ziemskiego i braniewskiego, a opiera się na kilku podstawowych filarach.
Są to zasoby naturalne i kulturowe, zaangażowanie mieszkańców, współpraca organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców prywatnych.


Wirtualna podróż

Kalendarz

Galeria

  • Przędzenie konopi w Pracowni Rzemiosł Dawnych

Polecamy