Miejsca z Duszą

Pogrodzie - Wioska Dzieci
Jędrychowo - Wioska Jak u Babci
Łęcze - Wioska Wiatru i Podcieni
Wielkie Wierzno - Wioska Rodzinna
Frombork - Gród Kopernika

Idea

Od kilkunastu lat bardzo prężnie rozwija się w Polsce nurt Odnowy Wsi, który przybiera różnorodne formy i wprowadza nowe dobre praktyki. Jedną z nich jest  coraz popularniejsza idea wioski tematycznej, którą od wielu lat upowszechnia dr Wacław Idziak. Wieś tematyczna to pomysł na stworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału, umiejętności i pomysłów ludzi oraz infrastruktury czy przestrzeni w danej miejscowości. Wieś tematyczna to sposób na lokalną aktywność i pracę, jeden ze sposobów na ożywianie gospodarki wiejskiej.

Model wioski tematycznej opiera się na rozwoju wokół wspólnie wybranego tematu przewodniego. Ispiracja do jego utworzenia pojawia się z wielu stron, a ostateczny kształ przybiera podczas spotkań liderów, przedstawicieli organizacji lokalnych, samorządów i mieszkańców zaangażowanych w budowanie wsi tematycznej. Czasami jest to sama nazwa, jak w przypadku Aniołowa - Wioski Aniołów, historia miejscowości jak w Pogrodziu - Wiosce Dzieci czy lokalne tradycje i obyczaje jak w Jędrychowie - Wiosce Jak u Babci. Sam temat przewodni stanowi zaczątek drogi, na której kolejno wyrastają oferty turystyczne i produkty lokalne. Do ich utworzenia wykorzystać można nie tylko wyobraźnię mieszkańców, ale przede wszystkim ich umiejętności i talenty. Bowiem to zasoby wsi są podstawą tworzenia oferty, która inspiruje, zachwyca i dostarcza emocji. Z zakamarków wyciągane są stare maszyny do szycia, do łąsk wracają legendy i baśnie, potrawy lokalnych gospodyń stają się chlubą i dumą miejscowości. Dziedzictwo przyrodnicze, historyczne czy kulurowe nie jest już tylko tłem - przyjmuje niejednokrotnie pierwszoplanową rolę w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi. Owe dziedzictwo, tradycje ożywają w formie warsztatów, gier terenowych, zabaw plenerowych czy produktów lokalnych.

Powstałe oferty stają się podstawą do postawienia pierwszych króków na rynku usług turystycznych. Jednak samodzielne funkcjonowanie bywa trudne, dlatego też w koncepcji wiosek tematycznych tak istotna jest wspólna praca kilku, kilkunastu podmiotów zainteresowanych rozowjem i zarabianiem wokół tematu przewodniego. Zgodnie z tą zasadą funckjonują m.in. wioski tematyczne na Warmii i Mazurach, które jako pierwsze w Polsce utworzyły oficjalne Partnerstwo "Miejsca z Duszą". To tu turysta może skorzystać nie z kilku, a kilkudziesięciu różnorodnych ofert dostosowanych do potrzeb małych i dużych, seniorów, osób niepełnosprawnych, turystów indywidualnych i grupowych. To tutaj - w "Miejscach z Duszą" - przeszłość zderza się z teraźniejszością tworząc nową jakość życia na wsi, która wyzwala w mieszkańcach energię do działania.

Wirtualna podróż

Kalendarz

Galeria

  • Przędzenie konopi w Pracowni Rzemiosł Dawnych

Polecamy