Miejsca z Duszą

Narusa - Osada pod Kapeluszem
Wielkie Wierzno - Wioska Rodzinna
Jędrychowo - Wioska Jak u Babci
Łęcze - Wioska Wiatru i Podcieni
Cesarskie Kadyny

Tworzenie

Wioski tematyczne – rewolucja na obszarach wiejskich

Z myślą o przyszłości i łącząc przeszłość z teraźniejszością mieszkańcy podelbląskich wiosek  wprowadzają turystykę opartą na loklanych obyczajach, historii kulturze. Wracając do tego, co tradycyjne - przywracają nieznane lub zapomniane, a jednocześnie do swojego „przepisu na wieś” dodają szczyptę lub dwie emocji. Zioła, teraz już znane z torebek – przenoszą na grządki, bańki mydlane tworzą za pomocą kijków i sznurka i pieką chleb sposobem „babcinym”. Dlatego też ESWIPowy model wykorzystuje to, co nam bliskie i oswojone. Wprowadzane w środowiskach zmiany to nic innego, jak kontynuacja tego, co znamy, tylko w nieco „rozszerzonej formie”.

Zmiana, czyli co?

Po pierwsze. Zmiana w człowieku
Budowanie wioski tematycznej to bez wątpienia proces, który odbywa się na wielu płaszczyznach. Najważniejszy  jest człowiek, bowiem to w nim drzemie nieskończony potencjał do tworzenia i działania. To ludzie, bez których najlepszy nawet pomysł nie ma racji bytu, są motorem napędowym każdego działania. Ludzie, bardzo różni, którzy mają w sobie pasję, zapał, mają fach w ręku, skrawek ziemi czy kapitał, np. w formie nieużytkowanej obory. To na nich opiera się cały proces tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych.To ich wzmacnianiu i rozwojowi służą organizowane spotkania, warsztaty, Szkoły Aktywności Lokalnej, Liderów Miejscowości Tematycznych i wiele innych form wsparcia. Z dumą patrzymy na nasze miejscowości, na ludzi, którzy w nich działają - liderów świadomych swoich umiejętności, ale i braków, lokalnych animatorów znających potrzeby własnego środowiska, które obserwują i wspierają z niezwykłą wrażliwością, ludzi, którzy dążą do wspólnego celu. Dzięki tej wiedzy liderzy i animatorzy działający w miejscowościach tematycznych z dobrego stali się lepszym, a nawet najlepszym wsparciem dla innych, podwaliną budowania niezwykłych „Miejsc z Duszą”.

Po drugie. Dążenie do zmiany w społeczności lokalnej
Model wioski tematycznej to nie tylko sposób aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich w obszarze turystyki, ale przede wszystkim recepta na aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych.* Integracja społeczna i rozwój miejscowości, czyli wprowadzanie zmiany w środowisku, odbywa się małymi kroczkami. Pierwsze działania to niewielkie wydarzenia wiejskie jak wspólne ogniska, spotkania opłatkowe, dni rodziny oraz wyjazdy czy warsztaty możliwe do przeprowadzenia dzięki finansowaniu projektowemu. Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia. Kolejne wydarzenia sięgają coraz dalej, od imprez regionalnych poczynając, jak np. cykliczne „Spotkania Rodzinne” w Wielkim Wierznie, na międzynarodowych kończąc jak „Zlot Miłośników Aniołów” w Aniołowie. Ważnym elementem jest również wspólne tworzenie mapy zasobów i potrzeb miejscowości, która staje się inspiracją do tworzenia „czegoś z niczego”. To na tym etapie mieszkańcy dostrzegają, jak wiele mają wokół siebie, a co ważniejsze, jak wielu różnych ludzi, pasjonatów, talentów zamieszkuje ich „małą ojczyznę”. I rozpoczyna się proces włączania w działanie. Ważne, by zaangażować jak największą liczbę osób. Panie, które po cichu w domu szydełkowały koronkowe aniołki czy leczyły najbliższych ziołowymi mieszankami według prababcinych receptur. Panów, którzy w znany tylko sobie, niezwykły sposób wędzą ryby czy stworzyli przez lata zbierania magiczne miejsce na własnym poddaszu, będące małym muzeum, świadectwem niegdysiejszej historii. Dzieci, młodzież i seniorów. Jednym słowem wszystkich.

Po trzecie. Zmiana w estetyce wsi
Wartością dodaną zmian zaistniałych w świadomości mieszkańców wiosek są bardzo szybko zachodzące zmiany w wyglądzie miejscowości. Zmienia się estetyka wsi, bowiem mieszkańcy zaczynają dbać o swoje „małe ojczyzny”.  Tworzenie oferty miejscowości tematycznej wymaga ciągłego uzupełniania i dopracowywania, więc w miejscowości stale pojawiają się nowe rzeczy. Powstająca mała infrastruktura jak np. wiaty grillowe,  tablice turystyczne, rzeźby, oznakowania domostw stanowią nie tylko element oferty wioski tematycznej, ale również zasoby lokalnej społeczności, wykorzystywane dziś, jak i w przyszłości. Co ważniejsze to właśnie estetyka wsi jest pierwszą oznaką świadczącą o temacie przewodnim miejsca, w którym jesteśmy. Powstające place rekreacyjne stanowią bazę do przyjmowania grup zorganizowanych, jak również organizacji lokalnych imprez.  Kwietniki w formie stateczków cieszą oko przejezdnych, jak i rodzimych oglądających. Oznakowania bocianich gniazd są podstawą gry terenowej i źródłem rzetelnej wiedzy dla każdego odwiedzającego.

Czy warto?
Model pracy Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych łączy w sobie metodę wprowadzoną przez dr. Wacława Idziaka ze stricte animacyjnym podejściem w pracy ze środowiskami lokalnymi. Opiera się on przede wszystkim na aktywizacji społecznej mieszkańców wsi i małych miejscowości, integracji, budowaniu więzi, badaniu własnego środowiska i odpowiadaniu na jego potrzeby. W perspektywie czasowej przekłada się to na oddolną chęć podejmowania działań zmierzających w kierunku aktywizowania zawodowego i poprawiania bytu ekonomicznego mieszkańców. Co ważne jednak, budowanie produktów odbywa się na bazie zastanych zasobów, umiejętności oraz tworzeniu ofert możliwych do realizacji „tu i teraz”. Dzięki temu opracowywane oferty turystyczne są w 100% autentyczne, zakropione pasją ludzi, często sięgają do tradycji lokalnych i pozwalają poznaćhistorię czy kulturę w sposób bezpośredni np. podczas wspólnych ognisk.

Właśnie dla tych emocji na wyciągnięcie ręki warto - przyjechać, zobaczyć, poczuć i wrócić do magicznych "Miejsc z Duszą"!

Wirtualna podróż

Kalendarz

Galeria

  • Przędzenie konopi w Pracowni Rzemiosł Dawnych

Polecamy